Regulacions d’activitats

Descens
de barrancs

El descens de barrancs està regulat a l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa per l’ordenança publicada al BOP de Girona número 113, de 14 de juny de 2005. Aquesta regulació s’ha dut a terme per tal de garantir la preservació dels valors naturals rupícoles que hi ha en els diferents barrancs de l’Alta Garrotxa.

La regulació estableix que a tot l’àmbit de l’espai el descens de barrancs està restringit a excepció del barranc de Sant Aniol i el de la Comella (Les Canals), on sí que es pot practicar amb una limitació de 10 persones/dia. Per poder realitzar la pràctica és necessari emplenar la sol·licitud que trobareu en aquesta secció de la pàgina web i fer-la arribar a les oficines del Consorci amb un mínim de 3 dies laborables d’antelació i totes les dades emplenades, a fi i efecte que puguem tramitar-la. Us recordem que en cada sol·licitud només es pot sol·licitar un barranc i un dia, i que cal enviar-lo en format .doc. Caldrà esperar la corresponent autorització per tal de dur a terme l’activitat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Calendari d’ocupació

del barrancs de l’Alta Garrotxa​

Ocupat

Parcialment ocupat

Altrament, els barrancs estan lliures per a la pràctica de l’activitat.

Escalada

L’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa ha estat declarat Zona d’Especial Protecció per les Aus en el marc de la Xarxa Natura 2000.

Algunes de les espècies d’avifauna presents a l’espai per les quals s’ha declarat l’Alta Garrotxa com a ZEPA viuen a les cingleres de l’espai. Les espècies més rellevants en aquest sentit són l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí (Falco pelegrinus), l’aligot vesper (Pernis apivorus), el falcó mostatxut (Falco subbuteo) i el xoriguer (Falco tinnunculus).

En algunes d’aquestes cingleres es practica l’escalada, activitat que pot afectar les aus. És per aquest motiu que s’ha decidit regular la pràctica en base al Decret 148/1992, amb la finalitat de compatibilitzar l’activitat esportiva amb la protecció dels valors naturals de l’espai, en aquest cas les espècies d’aus rupícoles.

En aquest sentit, s’han determinat els sectors en els quals es pot realitzar l’activitat sense cap afectació i aquells en què la pràctica sí que afecta la fauna:

  • Sectors no aptes: No es pot practicar l’escalada cap període de l’any.
  • Sectors restringits: Es pot practicar l’escalada durant un període de l’any.
  • Sectors lliures: Es pot practicar l’escalada tot l’any.

A més, la regulació també té en compte que l’activitat es realitza en propietats privades.

En base a això, us adjuntem el quadre amb l’ordenació dels sectors d’escalada.

Aquesta ordenació deixa sense efecte la que figura a l’ordenança publicada al BOP de Girona número 113, de 14 de juny de 2005, pel que fa a la pràctica de l’escalada.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Acampada

L’acampada està prohibida a tot l’espai, a excepció de la modalitat d’acampada juvenil.

En aquest cas però, cal que l’Ajuntament  autoritzi expressament la idoneïtat de l’emplaçament tal i com determinen les Normes Especials de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa i que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural autoritzi l’activitat, tal i com especifica el DECRET 137/2003.

Circulació motoritzada

La Vall de Sant Aniol, al cor de l’Alta Garrotxa és, sens dubte, un dels espais més visitats d’aquest EIN. Els darrers anys hem fet recomptes de l’afluència de visitants durant els períodes de màxima afluència i hem arribat a comptabilitzar a l’entorn de 30.000 visitants per any.

Tot això ha portat a que des de ja fa uns anys primer per iniciativa dels Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca i més recentment coordinat des del Consorci de l’Alta Garrotxa, s’hagi vist la necessitat de regular l’accés motoritzat a la zona. Amb aquesta actuació, hem aconseguit alleugerir la circulació de vehicles al llarg de la pista i ordenar-ne l’estacionament, de manera que ha millorat en gran mesura la seguretat de les persones, tant veïns de la zona com visitants, que poden ser fàcilment evacuats en cas d’emergència. D’altra banda també s’ha reduït, o almenys estabilitzat, la gran afluència de visitants al llarg de la riera de Sant Aniol, de manera que s’ha reduït l’impacte sobre el patrimoni natural i cultural de la zona.

El tancament serà efectiu les 24 hores des del 16 de març al 31 d’octubre.[cs1] 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Altres regulacions

Està prohibit fer foc a tot l’espai fora dels indrets expressament autoritzats.

Està prohibit abocar deixalles.

Està prohibit banyar-se a la presa del Gomarell, ubicada a la riera de Sant Aniol d’Aguja.