L’ENS

L'ENS

El 15 de desembre del 2000 es va constituir formalment el Consorci per a la protecció i la gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa.

Aquesta entitat consorciada agrupa els 11 municipis que compten amb superfície inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (32.865 hectàrees): Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, Maçanet de Cabrenys, Montagut i Oix , Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà i la Vall de Bianya, així com els tres consells comarcals de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment Departament de Territori i Sostenibilitat) que es va integrar com a membre de ple dret del Consorci l’any 2006.

A més, formen part de la Comissió Executiva del Consorci representants dels veïns i dels propietaris, així com un representant de la Coordinadora d’Entitats de Defensa de l’Alta Garrotxa (CEDAG) que inclou entitats naturalistes, grups excursionistes i altres col·lectius implicats tradicionalment en el coneixement i la defensa d’aquest territori.

Objectius

La finalitat i objecte del Consorci de l’Alta Garrotxa és la conservació, la revalorització i la gestió integral d’aquest espai natural, a partir dels següents objectius:

  1. Protegir, restaurar i millorar el patrimoni natural i cultural de l’Alta Garrotxa.
  2. Ordenar i regular l’ús públic dins l’espai.
  3. Promoure el desenvolupament sostenible i millorar les condicions de vida de la població.
  4. Gestionar i prevenir els riscos naturals.
  5. Vertebrar la imatge pública de l’espai com una unitat natural, cultural i històrica realitzant a través d’una estratègia de comunicació i difusió.

Organigrama

El Consorci de l’Alta Garrotxa compta amb els següents òrgans de govern i gestió:

  • La Presidència.
  • El Consell Plenari, que és l’òrgan suprem de deliberació i decisió i que està format per un representant de cada Ajuntament o Administració.
  • La Comissió Executiva, òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta, format per 8 membres del Consell Plenari i 3 representants d’entitats.
  • El Consell Consultiu de Cooperació, que és l’òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci.
  • L’Equip tècnic.