El Consorci porta a terme els treballs per al control d’ailant a l’Alta Garrotxa, en col·laboració amb la Diputació de Girona

Control ailant a l'Alta Garrotxa

L’ailant és un arbre ornamental que ha esdevingut invasor pel seu ràpid creixement i la seva capacitat per prosperar.

Les zones d’intervenció es localitzen en diversos punts de l’EIN de l’Alta Garrotxa i la seva àrea d’influència, entre el límit sud de l’EIN i l’autovia A-260.

Durant el transcurs de temps entre finals de juny i principis de juliol, s’han executat els treballs d’intervenció a diferents finques de l’Alta Garrotxa a fi i efecte de realitzar el control de l’espècie Ailanthus altíssima o ailant, també conegut popularment com l’arbre pudent.

L’actuació l’ha promogut el Consorci en col·laboració amb la Diputació de Girona, en el marc de les subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, i ha estat executada per una empresa especialitzada.

Els treballs afecten els rodals amb presència d’aquesta espècie, que enguany presenta una superfície de 3.138 m2 repartits en 29 zones d’actuació distribuïdes entre els municipis de Montagut i Oix, Castellfollit de la Roca, Sant Ferriol i Sant Joan les Fonts.

Les actuacions consisteixen en fer una sèrie de desbrossades selectives prèvies per permetre l’accés als peus a tractar amb herbicida, i una fase final de tallada i eliminació de peus morts. Aquest tractament es fa segons el Protocol de control químic de l’ailant de 2015, consensuat amb la Diputació de Girona i el DAAM.

Es preveu que durant el setembre es porti a terme l’última fase dels treballs, la qual consisteix en eliminar els peus d’ailant després que hagi fet efecte el tractament químic.

Es preveu que durant els anys successius s’hagin de fer intervencions puntuals de manteniment amb el fi de poder eradicar l’espècie a l’Alta Garrotxa.

Cal destacar que l’execució d’aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració activa dels propietaris, que a través d’acords de custòdia i el seu compromís actiu en la conservació de les seves finques i l’espai protegit, han facilitat totes les tasques derivades del projecte.