Tràmits en línia

El Consorci de l’Alta Garrotxa posa a disposició dels usuaris l’accés als tràmits en línia per facilitar les vostres gestions amb la nostra entitat.

  • Instància genèrica
  • Sol·licitud dret d'accés a la informació
  • Sol·licitud dret de cancel·lació de dades
  • Sol·licitud dret d'oposició de dades
  • Sol·licitud dret de rectificació de dades