El Consorci de l’Alta Garrotxa restaura un pilar malmès del Pont de Valentí, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona

Restauració d'un pilar del Pont Valentí a la Garrotxa

L’actuació ha consistit en la refonamentació d’un pilar afectat per l’ erosió d’un dels estreps deguda a l’avinguda de la riera.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona ha finançat les obres.

De nou, la Diputació de Girona i el Consorci de l’Alta Garrotxa col·laboren per a la millora dels elements d’interès de l’Alta Garrotxa. En aquesta ocasió, l’actuació ha consistit en una intervenció per consolidar l’estructura del Pont de Valentí, amenaçada pel descalçament d’un dels seus pilars.

El Pont de Valentí està catalogat com un bé cultural d’interès local (BCIL) i representa un element arquitectònic de gran importància dins l’EIN Alta Garrotxa. A més, és un element estructural del camí des Sadernes a Sant Aniol, i per tant dels itineraris 1 i 5 del Consorci, de llarg els més freqüentats de l’EIN.

Fa un parell d’anys es va detectar una certa erosió d’un dels seus estreps deguda a les avingudes de la riera, de manera que s’havia començat a descalçar l’estructura del pont. Tot i que aquesta encara no havia sofert cap dany, s’ha intervingut amb anticipació per tal d’evitar greuges majors.

Atès que es tracta d’un BCIL, ha estat necessari que un tècnic especialista en conservació de monuments estudiés i dissenyés la solució adequada per poder executar-la i sol·licitar prèviament els informes i autoritzacions pertinents.

Finalment, aquest mes d’octubre passat, s’han dut a terme les obres per recalçar el pilar i consolidar així la seva fonamentació. Per determinació del Departament de Cultura de la Generalitat, s’ha hagut de fer alhora un seguiment arqueològic de la intervenció.

Les obres han estat finançades pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona, i el Consorci s’ha fet càrrec del control arqueològic de l’obra.

Actualment, es pot garantir la conservació del Pont de Valentí i alhora el manteniment del pas en el camí més freqüentat de l’Alta Garrotxa.