Enguany hem recuperat la funcionalitat del canal de la zona nord-est de Lliurona

L’actuació s’ha realitzat a petició i amb la col·laboració del veïns i l’Ajuntament d’Albanyà.

La finalitat de l’obra és protegir de les aigües pluvials l’empedrat del nucli.

El Consorci de l’Alta Garrotxa té, entre els seus objectius, regular els usos i promoure actuacions per millorar les condicionsde vida de la població local. En aquest marc, i en col·laboració amb l’Ajuntamentd’Albanyà i els veïns del nucli de Lliurona, el Consorci ha realitzat unes obresde restauració.

L’obra ha consistit en recuperar i rehabilitar la funcionalitat del canal de la zona nord-est de Lliurona, per evitar a més que les aigües pluvials sobreïxin i s’escolin per l’empedrat del nucli, restaurat recentment, juntament amb la font que hi ha sota l’ermita de Sant Andreu.

Aquesta actuació pretén millorar les condicions de vida dels habitants de Lliurona, un dels principals nuclis habitats de tot l’espai, i l’únic amb escola, i garantir la conservació de les intervencions realitzades prèviament de recuperació d’empedrat del poble, en procés continu de restauració.