Recuperació d’espais oberts a la finca pública de Can França

Recuperació finca pública Can França

L’actuació s’emmarca dins el Projecte per la conservació del patrimoni natural 2018, subvencionat per la Diputació de Girona.

Té un doble objectiu: Conservar i millorar hàbitats d’interès natural, i promoure l’activitat ramadera.

Per novè any consecutiu la Diputació de Girona i el Consorci de l’Alta Garrotxa col·laboren per donar continuïtat a la recuperació d’espais oberts en l’EIN de l’Alta Garrotxa.

Enguany les actuacions s’han emmarcat dins el Projecte per la el conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa. El cost total del projecte és de 33.244,70€, el 90% dels quals els aporta la Diputació de Girona. El projecte té dues línies d’actuació: la recuperació d’espais oberts, i la millora de la xarxa de senders.

L’actuació, que es va iniciar a finals d’agost i està a punt d’acabar-se, consisteix en la recuperació de 4,60Ha d’espais de pastura actualment degradats i que antigament havien format part de l’estructura d’espais oberts de l’Alta Garrotxa, a la finca pública de Can França (municipi de Camprodon). La pastura de bestiar boví en l’ espai obert permetrà mantenir les intervencions realitzades.

La recuperació d’espais oberts té com a objectius millorar hàbitats d’interès comunitari i local, com els prats calcaris i els prats de joncedes. Amb la recuperació d’espais oberts també es millora l’hàbitat propi de tàxons i grups de fauna amenaçats per l’homogeneïtzació forestal de l’espai, com són l’àguila daurada, l’escorxador, o bé els quiròpters i els ropalòcers.

Finalment, la recuperació d’espais oberts i la posterior incorporació del ramat permeten disminuir el combustible a les masses forestals, reduint així el risc d’incendi forestal a l’espai natural.

Els espais oberts i les pastures de l’Alta Garrotxa són hàbitats de gran interès per a la seva diversitat florística i faunística. Aquest patrimoni biològic i productiu està patint actualment els efectes negatius de l’abandonament de les pastures, en bona part ocupades en l’actualitat per zones forestals recents, matollars i falguerars.

Els beneficis d’aquest tipus d’intervenció són múltiples per a un territori de muntanya com el de l’Alta Garrotxa. Per una banda, es pretén recuperar un paisatge agro-forestal actualment en retrocés, i mantenir o recuperar l’activitat ramadera tradicional d’aquesta zona. A la vegada, també permetrà incrementar les zones estratègiques de gestió per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant l’establiment d’espais oberts i l’augment de la diversitat faunística i florística associada a aquests hàbitats.