El Programa de mobilitat del Projecte LIFE RedBosques visita els boscos de l’Alta Garrotxa

Projecte Life Red Bosques

El programa té com a objectiu millorar el coneixement dels tècnics d’arreu d’Espanya per a la gestió eficaç dels boscos mediterranis.

Es van visitar les actuacions dutes a terme a la teixeda de L’Orri i a un rodal d’alzinar a la finca pública de Mas Quintana i Argalés.

L’Alta Garrotxa ha acollit una de les jornades de la quarta mobilitat del projecte LIFE RedBosques, que s’ha dut a terme a Catalunya de l’11 al 14 de juny.

El Projecte LIFE Red Boques, liderat per EUROPARC-España (i en el que participen  el CREAF, el Parc Natural dels Ports, la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Fernando González Bernáldez), té per objectiu la creació de xarxes de coneixement i capacitació per a la gestió eficaç dels hàbitats forestals mediterranis de la Xarxa Natura 2000 a Espanya. Es dedica a profunditzar en les causes del deficient estat de conservació dels boscos a Espanya i aportar coneixement i eines pràctiques per a la seva bona gestió.

Una de les accions que promou el projecte és un Programa de mobilitat per a tècnics d’àrees protegides, sent els principals destinataris tècnics responsables de la gestió forestal de la Xarxa Natura 2000 de diferents comunitats autònomes, que inclou gestors de les àrees protegides així com responsables de l’ordenació i gestió de forests.

L’objectiu de la visita és examinar alguns dels rodals madurs identificats en diferents tipologies de bosc, i conèixer de primera mà una selecció de les actuacions que s’hi executen per a millorar la seva adaptació al canvi climàtic.

En aquest sentit, l’Àrea de Conservació del Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, que és qui ha coordinat i gestionat aquesta quarta mobilitat, ha escollit visitar les actuacions de millora de l’hàbitat de teixeda a L’Orri i millora de l’estructura d’alzinar a la finca pública de Mas Quintana i Argalés, ambdues dutes a terme gràcies a subvencions d’aquesta entitat en el marc del conveni amb la Fundació Obra Social La Caixa.

En la visita el Consorci va explicar la finalitat de promoure aquestes actuacions, i la tipologia d’intervenció silvícola que s’ha dut a terme en cada cas, com a exemples de gestió per a la millora dels hàbitats d’interès comunitari a l’Alta Garrotxa i per a permetre una millor adaptació d’aquests al canvi climàtic.