Us informem que per millorar la seva funcionalitat, hem canviat la direcció de l’itinerari senderista d’Oix i la Vall del Bac

Itinerari senderista Oix i la Vall del Bac

L’inici i fi al poble d’Oix permetrà als visitants aprofitar millor les infraestructures i serveis d’aquesta localització

Des de la seva creació al 2001, el Consorci va fomentar la creació d’una sèrie d’itineraris per l’espai, a fi i efecte que l’usuari pogués practicar l’activitat del senderisme d’una manera ordenada i intentant evitar la massificació en els punts més freqüentats.

Un d’aquest itineraris, el número 2, és el que transcorre per la Vall del Bac en un recorregut circular que passa per l’Hostal de la Vall del Bac, Toralles, el bell estret del Bosc del Quer, i Oix, passant per pinedes secundàries de pi roig amb substrat de boix, alzinars, rouredes i espais oberts com prats, conreus i bosquines.

Fins ara el recorregut estava senyalitzat per ser iniciat i finalitzat a l’Hostal de la Vall del Bac.

Donat que el poble d’Oix disposa d’una àrea d’acollida amb un aparcament ampli, així com altres serveis ubicats al poble, s’ha cregut més convenient que el recorregut sigui pensat per començar i acabar al nucli d’Oix. D’aquesta manera els visitants poden aprofitar per conèixer amb més calma el nucli i els seus atractius.

Així, amb la col·laboració d’Itinerànnia, s’ha modificat la senyalització en aquest sentit. Malgrat això, si es desitja el recorregut es pot iniciar també des de l’Hostal de la Vall del Bac, com fins ara.