El Consorci, en col·laboració amb la Universitat de Girona, està duent a terme un estudi socioeconòmic de l’Alta Garrotxa

L’estudi ha de servir per conèixer la realitat dels habitants i l’activitat a l’Alta Garrotxa

Part de l’estudi el duu a terme una estudiant de la UdG com a part del seu Treball Final de Grau en Geografia

Al llarg d’aquest any s’està duent a terme un estudi socioeconòmic de l’EIN de l’Alta Garrotxa.

Es tracta d’una actuació promoguda des del Consorci i executada en col·laboració amb la Universitat de Girona, que ha de servir per conèixer la realitat de l’Alta Garrotxa i dels seus habitants, així com les seves necessitats.

L’objectiu final és poder articular estratègies i actuacions de desenvolupament local coherents amb les característiques del territori i les formes de vida dels seus habitants.

L’estudi neix a partir del reconeixement del caràcter singular d’aquest espai, amb uns trets característics i unes necessitats i oportunitats pròpies, que no poden conèixer-se ni abordar-se en base a les dades demogràfiques i socioeconòmiques de què es disposa, de base municipal i amb biaix urbà.

En aquest sentit, l’estudi s’enfoca a partir de la realització d’enquestes personals a totes les llars que formen part de l’EIN (incloent també els enclaus d’Oix, Beget i Sadernes), que permetran l’elaboració d’un cens de població i la recollida de les percepcions dels seus habitants.

L’Estel Batlle, estudiant de geografia de la UdG, ja ha dut a terme les entrevistes a les llars del sector de Bassegoda-Lliurona, que seran també part del seu Treball de Final de Grau.

La resta de les casi 100 entrevistes que queden es reprendran un cop finalitzi l’estat d’alarma per covid-19, amb la perspectiva de poder finalitzar-se a la tardor.