El Consorci porta a terme treballs per al control d’ailant a l’Alta Garrotxa, en col·laboració amb la Diputació de Girona

Treballs de control d'ailant s l'Alta Garrotxa

L’ailant és un arbre ornamental que ha esdevingut invasor pel seu ràpid creixement i la seva capacitat per prosperar.

Els nuclis d’intervenció s’han centrat principalment al voltant del riu Llierca, Montagut i Tortellà.

Durant els mesos de juny i juliol s’han executat els treballs d’intervenció a diferents finques de l’Alta Garrotxa a fi i efecte de realitzar el control de l’espècie Ailanthus altíssima o ailant, també conegut popularment com l’arbre pudent.

L’actuació l’ha promogut el Consorci en col·laboració amb la Diputació de Girona, en el marc de les subvencions per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, i ha estat executada per una empresa especialitzada.

Els treballs afecten estrictament els rodals amb presència d’aquesta espècie, el que enguany representa una superfície aproximada de 4.015 m2 repartits en 11 zones d’actuació, en els municipis d’Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Jaume de Llierca i Beuda, just al límit exterior de l’EIN de l’Alta Garrotxa.

Les actuacions consisteixen principalment a fer una sèrie de desbrossades selectives prèvies per tal d’individualitzar i facilitar l’accés a cada peu d’ailant a tractar, així com a realitzar un tractament químic específic peu per peu. Aquest tractament es fa segons el Protocol de control químic de l’ailant de 2015, consensuat amb la Diputació de Girona i el DAAM.

Durant la tardor es durà a terme la segona fase dels treballs, a càrrec només del Consorci, i es farà el tractament de les restes vegetals per tal d’eliminar els peus d’ailant després d’haver fet el tractament químic.

Es preveu que durant els anys successius s’hagin de fer intervencions puntuals de manteniment amb el fi de poder eradicar l’espècie a l’Alta Garrotxa.

Cal destacar que l’execució d’aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració activa dels propietaris, que a través d’acords de custòdia i el seu compromís actiu en la conservació de les seves finques i l’espai protegit, han facilitat totes les tasques derivades del projecte.