Aquest estiu comptem novament amb la col·laboració d’un estudiant universitari

Col·laboració d'estudiants al Consorci Alta Garotxa

La col·laboració es realitza en el marc de l’assignatura de pràctiques del Grau en Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

Com és habitual, l’estudiant realitza tasques de suport a l’àrea tècnica del Consorci en diferents àmbits del programa d’actuacions.

Enguany comptem novament amb la col·laboració d’un estudiant universitari que, mitjançant un conveni de cooperació educativa, realitza les seves pràctiques professionals a la nostra institució.

L’Aniol Ventolà és estudiant del Grau en Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, i la seva tasca al Consorci és la realització de tasques de suport a l’àrea tècnica en diferents àmbits del programa d’actuacions i altres àrees de coneixement sobre l’Espai Natural Protegit. Principalment està col·laborant en l’elaboració de cartografia de base per a la Diagnosi preliminar del Pla d’Ús Públic de la Garrotxa (Carta Europea de Turisme Sostenible), en el Projecte de millora d’hàbitats, i especialment en l’actuació de recuperació d’espais oberts, i en la realització de diversos informes de gestió d’impactes sobre els valors de l’entorn natural.

Aquesta col·laboració ja s’ha constatat beneficiosa en nombroses ocasions per les dues parts implicades. D’una banda, permet al Consorci fer front a projectes d’envergadura sobre el coneixement del territori i obtenir suport a les principals tasques de gestió ambiental de l’ens. De l’altra, l’experiència de tutorització acumulada per l’àrea tècnica permet orientar els esforços i la dedicació dels alumnes de manera que treguin un rendiment, tant en coneixements, com en habilitats i aptituds.

Vista l’experiència dels darrers anys, esperem poder continuar amb una estreta relació amb les Universitats del país per tal de seguir establint sinèrgies entre el món universitari i el món professional